RHIZOPON AA TABLETTEN PAARS 0,5% 200 STUKS

€ 126,54
Niet op voorraad
SKU j14439
geen

Rhizopon AA tabletten zijn in water oplosbaar en bevatten 50 mg 3-Indolylboterzuur. Rhizopon AA tabletten is een middel ter bevordering van de wortelvorming bij stekken.

RHIZOPON AA TABLETTEN PAARS 0,5% 200 STUKS

Rhizopon AA tabletten zijn in water oplosbaar en bevatten 50 mg 3-Indolylboterzuur. Rhizopon AA tabletten is een middel ter bevordering van de wortelvorming bij stekken.

In toppen van planten worden plantenhormonen of -groeiregulatoren (auxines) aangemaakt onder invloed van licht en warmte; die worden naar dat deel van de plant getransporteerd, waar de wortels zitten of moeten komen. Daarom is in de zomer de produktie van deze hormonen beter dan in de winter. De beste kans op beworteling van de stekken is dan ook de periode april tot juli. Buiten deze periode is het welslagen van bewortelde stekken moeilijker en vaak ook afhankelijk van het weer. Door aan de stekken uitwendig groeistoffen - bewortelingsmiddel, dat in de volksmond stekmiddel wordt genoemd - toe te voegen, kan de beworteling van de stekken beter en sneller geholpen worden.

Rhizopon AA Tabletten bevatten per tablet 0,5% (50mg) 3-Indolylboterzuur.

Het gebruik van Rhizopon tabletten
Een Rhizopon groeistofoplossing wordt snel door het plantenweefsel opgenomen en kan op verschillende manieren worden toegediend.

Opzuigen
Meestal wordt de opzuigmethode toegepast. Dit wil zeggen dat de stekken, apart of in bundels, gedurende een aantal uren - afhankelijk van het gewas - met de basis in een bak met een Rhizopon oplossing worden gezet om deze op te zuigen.

Dompelen
Bij bepaalde stekken kan oon ook de dompelmethode een goed resultaat geven. De stekken worden dan geheel in de vloeistof ondergedompeld. Daarbij moet er op worden gelet, dat niet teveel stekken ineens worden gedompeld, om kneuzingen te voorkomen.

Bespuiten
Van sommige gewassen kunnen de stekken eerst worden gestoken en vervolgens met behulp van een nevelspuit met een opossing in de gewenste concentratie gelijkmatig worden bespoten. Ook reeds gestoken stekken waarbij de beworteling niet of te traag op gang komt, kunnen achteraf worden bespoten of met een Rhizopon oplossing worden aangegoten om de wortelinductie te stimuleren.

Quick dip
Tenslotte is er de snelle quick-dip methode. Hierbij worden de stekken gedurende enkele secondes met de basis in de vloeistof gedipt. Deze werkwijze vergt wel hogere concentraties dan de andere genoemde gebruikstoepassingen van Rhizopon oplossingen.

Verse oplossing
Nadat de tabletten in water zijn opgelost, breekt de werkzame stof onder invloed van licht, temperatuur en vervuiling relatief snel af. Daarom is het aan te raden, altijd een verse oplossing te gebruiken en bij voorkeur niet meer aan te maken dan voor onmiddellijk gebruik nodig is. Gebruik een Rhizopon oplossing maar een keer en vervang een vervuilde oplossing tijdig voor een verse.

Verpakkingen
De Rhizopon tabletten worden geleverd in verschillende verpakkingsgrootte: 20, 200 en 2.500 tabletten.

Bewaren
Plantengroeistoffen moeten niet in een warme en vochtige ruimte blijven staan. Bewaring dient te gebeuren in afgesloten verpakking op een koele droge plaats en in het donker.